Utviklingstjenester og tech transfer

medicine

Agilera har et sterkt nettverk som muliggjør preklinisk innovasjon. Vi disponerer en preklinisk laboratoriefasilitet godkjent som type B isotoplaboratorium. Denne er plassert i nær tilknytning til vårt GMP produksjonsanlegg.

  • Agilera har erfaring med små molekyler, peptider og antistoffer samt ekspertise på chelateringskjemi, formulering og produktutvikling, både for manuelle og automatiserte prosesser.
  • Vi tilbyr tech transfer av produksjonsprosesser fra tidlig fase av et utviklingsløp til tech transfer i kommersiell fase.