Jobb med oss

Har du et ønske om å arbeide i et internasjonalt ledende fagmiljø som jobber med utvikling av morgendagens kreftmedisin?

Vi gir deg muligheten til å ta del i et unikt fagmiljø som jobber med hele verdikjeden fra preklinisk fase til kommersiell produksjons og distribusjon av radiofarmaka.

For tiden har vi disse ledige stillingene:

Vi har for tiden ingen utlyste stillinger. 
Arbeidssted:  
Søknadsfrist: 2024-05-19 
Beskrivelse:

En fremtidsrettet arbeidsgiver

Agilera har bred erfaring og spisskompetansen innen utvikling, produksjon og distribusjon av radiofarmaka. Våre utpekte verdier – AGILITET – SIKKERHET – INNOVASJON – PARTNERSKAP – skal kjennetegne oss og gjør at vi sammen med våre kunder kan realisere pasienters tilgang til morgendagens kreftmedisin.

I Agilera er vi opptatt av å ha et godt og kompetanseorientert arbeidsmiljø, med gode muligheter for alle ansatte til å ta del i vår spennende utvikling. Vi er i støpeskjeen som eget selskap, men bygger på den sterke posisjonen vi har utviklet som del av Institutt for energiteknikk (IFE). Vi har store ambisjoner for vår videre utvikling der vi tar del i et marked som er i stor utvikling og vekst.   

Våre medarbeidere og kompetanseområder

Våre medarbeidere representerer mange ulike kompetanseområder med stor variasjon av erfaring og bakgrunn. Vi ivaretar spennende fagområder som radiofarmasi, radiokjemi, analytisk kjemi, biokjemi, strålingsbiologi, molekylærbiologi, mikrobiologi, strålevern og mange flere.

Vi har eksperter på produksjonsprosesser med helt spesielle krav til å håndtere sikkerhetskritiske prosesser. Vi har spesial funksjoner som ivaretar grossist og detaljistprosesser som innkjøp, import, pakking, lagerhold og eksport der vi har særskilte høye krav til tidshåndtering og sikkerhet.  Vi har høy kompetanse innen kvalitetssikring med et team av QPer (Qualified Persons) og koordineringsroller som sørger for at vi ivaretar regelverk for legemidler i EU; GMP (Good Manufacturing Practice) og GDP (Good Distribution Practice).

Vi er prosjektledere, analytikere, forskere, ingeniører, teknikere, rådgivere og fagansvarlige med utdanningsgrad på alle nivåer. Sammen utgjør vi laget som produserer og distribuerer livskritiske radiofarmaka for verdensmarkedet og er med i utviklingen av morgendagens løsninger innen våre fagområder.

Selv om vi ikke har en utlysning som passer din profil er vi alltid interessert i nye talenter, og tar gjerne imot åpne søknader