Våre tjenester

Agilera tilbyr hele verdikjeden for utvikling av nye radiofarmaka fra preklinisk fase til kommersiell produksjon og distribusjon

Agilera realiserer morgendagens kreftmedisin. Photo by Bo Mathisen

Bred ekspertise og sømløse tjenester

Gjennom vår ekspertise server vi farmasøytisk industri og tilbyr våre oppdragsgivere omfattende tjenester som dekker hele utviklingsløpet for en ny produktkandidat. Vår kompetanse strekker seg fra produktutvikling, metodeutvikling, prosessutvikling, tech transfer, validering, klinisk- og kommersiell produksjon, logistikk og strålevern.

Vi har lang erfaring med kommersiell produksjon og med produksjon av radiofarmaka til kliniske studier globalt.

Agilera er godkjent som tilvirker til USA, Japan, Europa, Latin Amerika, Kina og en rekke andre land. Vi har et velutviklet globalt distribusjonsnettverk og leverer radiofarmaka til pasienter over hele verden. 

science

Lisenser og nuklider

Agilera er lisensiert for et bredt spekter av radionuklider gjennom vår tillatelse til strålebruk fra DSA. Vi har…
medicine

Utviklingstjenester og tech transfer

Agilera har et sterkt nettverk som muliggjør preklinisk innovasjon. Vi disponerer en preklinisk laboratoriefasilitet…
medicine2

Klinisk produksjon

Agilera tilbyr etablering av produksjonsprosesser som er spesialtilpasset kundens behov. Vi har erfaring med både…
brain

Kommersiell produksjon

Agilera har mer enn 10 års erfaring som CDMO for kommersiell produksjon av radiofarmaka. Vårt kvalitetssystem…
transport

Distribusjon

Agilera har et velutviklet distribusjonsnettverk for radiofarmaka over hele verden og innehar grossisttillatelse med…
atom

Strålevern

Agilera har en erfaren og kompetent organisasjon for oppfølging og bruk av radioaktivitet og strålevern.…
factory

Grossistvirksomhet

Agilera er nasjonal grossist og detaljist for radiofarmaka som benyttes i det norske markedet. Gjennom vår…