Vi realiserer morgendagens kreftmedisin

FRA IDÉ TIL PASIENT

Agilera er en ledende CDMO som bidrar til teknologiutvikling og vekst i radiofarmakamarkedet. Vi tilbyr hele verdikjeden for utvikling av nye radiofarmaka fra preklinisk fase til kommersiell produksjon og global distribusjon.

Agilera har flere tiårs erfaring innen produksjon og distribusjon av radiofarmaka og ble lansert fra Institutt for energiteknikk (IFE) i 2023. 

IFE kjeller
Agilera bidrar til teknologiutvikling og vekst ved å bistå forskergrupper over hele verden med å omsette forskning til kommersielt levedyktige og investerbare produkter som forbedrer pasientbehandlingen
Vi realiserer pasientenes tilgang til morgendagens kreftmedisin