Om Agilera

Agileras visjon er å realisere morgendagens kreftmedisin. Vi jobber tett med våre samarbeidspartnere for å bringe nye, innovative radiofarmaka fra konsept til pasient.

Photo by Bo Mathisen

Agilera ble lansert fra IFE i 2023

Agilera tilbyr hele verdikjeden for utvikling av nye radiofarmaka fra preklinisk fase til kommersiell produksjon.

Gjennom å samle hele CDMO virksomheten ett nytt selskap styrker vi vår unike posisjon som leverandør av radiofarmaka til et globalt marked.

Agilera har en attraktiv beliggenhet nær Oslo, med tett tilknytning til Oslo lufthavn. Vi disponerer arealer med mulighet for utvidelse med ny GMP fasilitet.