Lisenser og nuklider

science

Agilera er lisensiert for et bredt spekter av radionuklider gjennom vår tillatelse til strålebruk fra DSA.

  • Vi har erfaring med nuklider som Lu-177, Ra-223, Ra-224, Pb-212, Ac-225, Th-227 og I-131, men også andre nuklider kan være aktuelle.
  • Vi disponerer både Type A og B isotoplaboratorier og kan håndtere aktivitetsmengder tillatt for denne typen laboratorier.