Distribusjon

transport

Agilera har et velutviklet distribusjonsnettverk for radiofarmaka over hele verden og innehar grossisttillatelse med GDP-sertifikat. Vi tilbyr spesialtilpasset klinisk distribusjon og har lang erfaring med pasientspesifikke leveranser av radiofarmaka til kliniske studier, med meget høy leveringspresisjon.

  • Agilera kan bistå med utvikling av distribusjonskonsepter for den enkelte oppdragsgiver. Vi har lang erfaring med validering av transportruter og har ekspertise på leveranser av tidskritiske og temperaturfølsomme radiofarmaka.
  • Våre samarbeidspartnere innen logistikk er kvalifisert for transport av både legemidler og radioaktivt materiale.
  • Vi disponerer egen logistikktjeneste for radiofarmaka. Denne er godkjent for transport av både legemidler og radioaktivt materiale.
  • Vi har en sentral beliggenhet midt mellom Oslo og Oslo lufthavn, med kort transporttid til flyplassen.