Grossistvirksomhet

factory

Agilera er nasjonal grossist og detaljist for radiofarmaka som benyttes i det norske markedet. Gjennom vår grossistvirksomhet bidrar vi til å gjøre nye, innovative radiofarmaka tilgjengelige for norske pasienter.

  • Agilera Grossist fyller rollen som grossist for radiofarmaka og sentralt radiofarmasi i Norge. Alle importerte legemidler undergår farmasøytisk ekspedisjon og kontrollmåling hos oss.
  • Vi kan importere og levere alle radiofarmaka som etterspørres av de nukleærmedisinske avdelingene i Norge.
  • Agilera Grossist har fokus på bærekraftige løsninger og samarbeider tett med leverandører og de nukleærmedisinske avdelingene ved norske sykehus for å etablere gode løsninger.
  • Sammen med Sykehusinnkjøp og leverandørene arbeider vi for kostnadseffektive leveranser til de norske sykehusene.
  • Agilera Grossist tildeles midler av norske legemiddelmyndigheter for å drive veiledning og rådgivning av de norske nukleærmedisinske avdelingene. Denne tjenesten vil videreutvikles i 2023.