Strålevern

atom

Agilera har en erfaren og kompetent organisasjon for oppfølging og bruk av radioaktivitet og strålevern. Utgangspunktet for strålevernsarbeidet er godkjenning fra DSA basert på krav i nasjonalt regelverk, i tillegg kommer internasjonale anbefalinger og prinsipper (ICRP, IAEA) for strålevern av personell, befolkning og ytre miljø.

  • Strålevernsorganisasjonen inngår i alle typer prosjekter og jobber aktivt med våre oppdragsgivere for å identifisere alle typer risiko, inkludert mulighetene, som ligger i bruk av radiofarmaka.
  • Strålevern er en del av Agileras arbeid med sikkerhet og risikohåndtering, med vekt på ulykkessikkerhet, beskyttelse av kritiske prosesser, materialer og utstyr, samt HMS.